Các lực lượng Iraq nỗ lực lớn để chiếm lại thành phố Fallujah

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.776 seconds.