Các lực lượng Iraq nỗ lực lớn để chiếm lại thành phố Fallujah

Shares

Shares

24 queries in 1.956 seconds.