Các ca sĩ Giáng Ngọc và Nguyễn Tiến Dũng giải bày về hội Hoa Thiện Tâm

Shares

Theo PhoBolsaTV

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.