Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN và Nhật sẽ họp ở Lào tháng 11

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.