Các bạn đã thử trò này chưa, liệu trụ được bao lâu :))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.