Đố các bạn biết thứ gì mà đàn ông thích từ nhỏ Hãy xem bạn sẽ biết câu trả lời từ cậu bé tuổi trẻ tài cao này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.