Cả xóm đi bắt rắn hổ mang trâu và rắn hổ mây rất bá đạo với lực lượng rất hùng hậu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.