Buông 2 tay để uống nước trên máy bay đang nhào lộn 360 độ… điều gì sẽ xảy ra?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.763 seconds.