Buộc Formosa nhận tội, bồi thường mới chỉ là ‘ngọn của vấn đề’

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.699 seconds.