Bọn tây nó cứ thế này bảo sao đi bắn nhau thua Việt nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.