Bom đã thay đổi thế giới loài người khủng khiếp cỡ nào? (1)

Dưới đây là 25 sự ảnh hưởng khủng khiếp mà những quả bom tạo ra với thế giới loài người. Có những hậu quả về bom mà không bao giờ khắc phục được.

Bom đã thay đổi thế giới loài người khủng khiếp cỡ nào? (1)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.508 seconds.