Bộ trưởng TN&MT kêu gọi QH ngăn phát triển kinh tế xâm hại môi trường

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.