Bộ trưởng Thông tin VN: Báo chán do nhà báo kém tài, không phải do kiểm duyệt

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Shares

55 queries in 6.673 seconds.