Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm hàng không mẫu hạm ở Biển Đông

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.