Bộ trưởng nói biển miền Trung an toàn, dân chưa thấy thuyết phục

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE