Bộ trưởng Ngoại giao VN sang Mỹ bàn chuyến thăm của TT Obama

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.