Blogger Đoan Trang: An ninh Việt Nam bảo ông Obama nói dối

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.709 seconds.