[Binh Pháp TROLL] Mưu Kế 5: “Sạc” là gì?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.049 seconds.