Biểu tình trước tòa đại sứ VN ở Mỹ kêu gọi bảo vệ môi trường sống tại Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 1.931 seconds.