Biểu tình tại Việt Nam kêu gọi bảo vệ môi trường biển

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 1.989 seconds.