Biểu diễn múa lửa thế này thì có ngày cháy trụi lông

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

65 queries in 0.756 seconds.