Biển Đông: Tàu đánh cá Trung Quốc liên tục bị săn đuổi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.720 seconds.