Bị gái xinh hỏi câu này thì các thánh chả lời thế nào .

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.