Bệ phóng tên lửa bờ biển CLUB-M của Nga

Hệ thống tên lửa bờ biển CLUB-M có thể tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển với tầm bắn 300km, khi cần có thể tiêu diệt cả mục tiêu đất liền.

Bệ phóng tên lửa bờ biển CLUB-M của Nga

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.