Bây giờ có đưa Chứng Minh Thư ra đây không ? || “Đập” luôn nhá || Tổng hợp những pha “”Cảnh Sát Nhí” bắt xe bá đạo nhất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.