Bất ngờ tiêm kích nhiều nhất Liên Xô trong CTTG 2

Không phải MiG hay Su mà cục thiết kế Yakolev mới sở hữu mẫu tiêm kích được sản xuất nhiều nhất trong CTTG 2 – máy bay tiêm kích Yak-9.

Bất ngờ tiêm kích nhiều nhất Liên Xô trong CTTG 2

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.