Bất ngờ: Nga thay Mistral bằng…tàu sân bay Kuznetsov

Hay nói một cách khác, tàu sân bay Kuznetsov sẽ tạm thời làm thay nhiệm vụ vốn Nga định dùng với tàu đổ bộ Mistral mua của Pháp.

Bất ngờ: Nga thay Mistral bằng…tàu sân bay Kuznetsov

Shares

Shares

21 queries in 1.739 seconds.