Bất ngờ loại tên lửa chống hạm khiến UAE “ôm hận”

0
8

comments

SHARE