Bất ngờ 10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất thế giới

Trong top 10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất thế giới thì Mỹ chiếm 2 chiếc, Nhật đến 3 chiếc, còn lại là Pháp, Tây Ban Nha, Anh…không có chiếc nào tới từ Nga.

Bất ngờ 10 tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất thế giới

Shares

Shares

47 queries in 3.413 seconds.