Bắt đầu thấy thích thích cái đứa dở hơi này rồi đấy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.