Bao nhiêu xe tăng T-90 bị phiến quân tóm cổ ở Syria?

Lại có thêm một xe tăng T-90 cực kỳ hiện đại bị phiến quân bắt sống tại Syria với vô số thương tích.

Bao nhiêu xe tăng T-90 bị phiến quân tóm cổ ở Syria?

Shares

Shares

53 queries in 3.756 seconds.