Bão nhiệt đới Colin gia tăng sức mạnh, hướng về Florida

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.191 seconds.