Báo nhà nước né tránh phát biểu về nhân quyền của TT Obama

Shares

Shares

20 queries in 2.264 seconds.