Bão Meranti làm ít nhất 8 người chết

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE