Bão Dianmu đến miền Bắc, nhiều công sở, trường học ở Hà Nội di tản khẩn cấp

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.073 seconds.