Bão Dianmu đến miền Bắc, nhiều công sở, trường học ở Hà Nội di tản khẩn cấp

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE