Báo cáo Nhân quyền 2015: VN hạn chế nghiêm trọng các quyền chính trị

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.