Bàng hoàng động cơ tên lửa liên lục địa Triều Tiên

Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa khiến cho các cường quốc phải bàng hoàng.

Bàng hoàng động cơ tên lửa liên lục địa Triều Tiên

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.