Bán tên lửa rởm cho Indonesia, Trung Quốc “đem con bỏ chợ”

Thay vì nhận trách nhiệm, giới chuyên gia, lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố lảng tránh, lùng quanh về vụ bán tên lửa hành trình C-705 rởm cho Indonesia.

Bán tên lửa rởm cho Indonesia, Trung Quốc “đem con bỏ chợ”

Shares

Shares

52 queries in 3.569 seconds.