Bạn sẽ làm gì khi nhặt được ví rơi? Có giống như trong này ko?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.