“Bản sao Can Lộ Lộ” khoe nếp gấp đùi, hông “quả táo”

“Bản sao Can Lộ Lộ” khoe nếp gấp đùi, hông “quả táo”

Shares
Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.