Bạn làm gì khi có người tặng hoa cho bạn gái trước mặt bạn?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.