Ban giám khảo và khán giả Britain’s Got Talent 2015 chỉ còn biết trợn tròn mắt với phần thi này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.