Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XII chuẩn bị chọn người lãnh đạo đảng

Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XII chuẩn bị chọn người lãnh đạo đảng

Shares

Đại Hội Đảng Cộng Sản Khóa 12 bỏ phiếu và đếm phiếu kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ để chọn 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết cho Ban Chấp Hành Trung Ương khóa mới, tức khóa XII, ảnh chụp hôm 26/01/2016.

Sáng 27/1 tại Hà Nội, các ủy viên trung ương mới đắc cử vào Ban Chấp Hành Khóa XII sẽ nhóm phiên họp đầu tiên, để chọn người vào bộ chính trị, người lãnh đạo đảng và thành phần điều hành đảng.Các chức vụ sẽ được bầu chọn trong ngày hôm nay là bộ chính trị mới, tổng bí thư, ban bí thư, ủy ban kiểm tra trung ương và Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương.

Sau khi hoàn tất, danh sách sẽ được công bố vào buổi chiều, và ngày mai tổng bí thư sẽ đọc bài diễn văn bế mạc đại hội.

Shares

33 queries in 3.947 seconds.