Bạn biết sự khó chịu khi đang hát bị người khác nhay vô họng không ? Và đây là cái kết của sự khó chịu đó

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.