Bài học đáng nhớ: ngồi ghế ngoài đường nhớ vịn ghế trước khi ngồi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.