BÀI CA CHIẾN THẮNG 2015: XIN ĐA TẠ NHỮNG THÁNG NĂM VĨ ĐẠI

Shares

Theo VTV – Đài Truyền hình Việt Nam

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.