Bắc Triều Tiên gia tăng hoạt động hạt nhân sau đợt chế tài mới nhất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.