Bác sĩ vụng về làm rớt “Tim” vận chuyển đi phẫu thuật

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.