Bác sĩ Nguyễn Đan Quế được Nam Hàn trao giải nhân quyền

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.