Bà Libby Liu, Tổng giám đốc RFA chúc Tết khán thính giả Việt Nam

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.