Bà Clinton thu hẹp khoảng cách dẫn trước ông Trump (VOA60)

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE